Applicaties Beijer doorstaan rampentest

Gepubliceerd: 14 oktober 2016

In het kader van een zogenaamde Continuïteit & Uitwijkservice zijn op woensdag 6 juli jongstleden alle Beijer applicaties en datacenters getest op hun werking in geval van calamiteiten. Ze doorstonden alle tests glansrijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje. En ondanks dat wij de juiste voorzorgsmaatregelen hebben getroffen bestaat de kans dat er zich een calamiteit voordoet. In dat geval willen wij onze bedrijfsvoering en de applicaties waar u mee werkt, zo snel mogelijk continueren. TARQ Information Technology overhandigde afgelopen week het Uitwijktestverslag en het officiële certificaat aan Ronald de Beijer.
tarq_168x222
Mocht u meer willen weten over deze service, kijk dan op de website van TARQ.