Beijer implementeert technologie in CHARM-project

Gepubliceerd: 22 april 2014

Het zogenaamde CHARM-project (Common Highways Agency Rijkswaterstaat Model) streeft naar het creëren van een flexibele, open, modulaire hoog niveau ICT-architectuur voor verkeerscentrales (TMC). De Engelse en Nederlandse wegennetbeheerders Highways Agency en Rijkswaterstaat hebben een opdracht gegund aan Beijer Automotive om een ​​haalbaarheidsstudie te verrichten voor de ondersteuning van coöperatieve Intelligent Transportation System (ITS) functies. Beijer Automotive, als een van de aannemers, zal haar technologie en voertuig sensor data in het CHARM-project implementeren.