Eerste signalen van tractor voor de digitale boerderij

Gepubliceerd: 16 november 2016

Tijdens de mid-term demo van het SENTRAC-project afgelopen week, werden voor het eerst signalen als brandstofverbruik en voertuigsnelheid uit sensoren van een tractor automatisch gemeten en beschikbaar gemaakt voor precisielandbouw waarmee de bodemkaart van landbouwpercelen verrijkt kan worden.
De eerste concrete stap naar het combineren van sensordata uit landbouwvoertuigen met bodemscans, GPS-data en perceelafmetingen waardoor een beter inzicht ontstaat van de teeltmogelijkheden en opbrengsten van het perceel, is hiermee een feit.

Het SENTRAC-project, gericht op precisielandbouw, is een samenwerking tussen Beijer Automotive, Van den Borne Aardappelen en Fleuren Boomkwekerij.
Sensordata uit landbouwvoertuigen worden nu automatisch tijdens de werkprocessen op het perceel gemeten en doorgestuurd naar het Vetuda platform van Beijer Automotive. Deze data worden vervolgens gecombineerd met andere data van de digitale boerderij van Van den Borne om zodoende slimmere bodemscans uit te voeren.

Een interessant artikel over precisielandbouw is te vinden op de website duurzaambedrijfsleven.nl.

Dit project vindt plaats in het kader van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid), medegefinancierd door de provincie Noord-Brabant.
MITzuid_EZ_naast-elkaar