Beijer CAN Library (BCL)Met de Beijer CAN Library (BCL) kan uw softwareomgeving voertuiginformatie uit CAN-gegevens halen. De BCL maakt feitelijk een vertaalslag van CAN-data naar, voor uw product bruikbare en inzichtelijke data. De BCL is het hart van onze technologie, die wordt gebruikt in al onze producten zoals in de Beijer CAN Interface (BCI), Beijer CAN Controller (BCC) en de Beijer CAN Module (BCM). Maar deze Beijer CAN Library kan dus ook rechtstreeks in úw product worden geïntegreerd, waarmee dan een volledige softwarematige oplossing ontstaat!

Autofabrikanten hanteren ieder hun eigen CAN-protocollen en zelfs per type, model en motorvariant zijn er verschillen. Uw product CAN-compatibel maken en houden vraagt dan ook veel inspanning terwijl u zich vooral wil concentreren op dat waar u echt goed in bent. CAN-oplossingen zijn onze specialiteit. Al tientallen jaren onderzoeken we nieuwe auto’s en vertalen al die verschillende ‘CAN-talen’ naar één leesbaar formaat. De BCL is voorgecompileerd voor uw specifieke platform en wordt gekoppeld aan uw softwareomgeving. Uw softwareomgeving zal via de Library CAN-data uit voertuigen ophalen.

Dit alles biedt:
• Een totaaloplossing voor uw product.
• De zekerheid dat uw apparatuur in alle voertuigen met alle gewenste CAN-data overweg kan.
• Tijdwinst, want het hele traject van auto’s onderzoeken, analyseren/verwerken van CAN-data en het up-to-date houden wordt u uit handen genomen.
• Kostenbesparend omdat een geïntegreerde oplossing geen onnodige hardware heeft.
• Beijer CAN-firmware die wordt onderhouden door uiterst geavanceerde algoritmes die het verwerken van de meest recente CAN-technologie mogelijk maken.
• Eenvoudige installatie, ondersteund door voertuigspecifieke INCAR-instructies in zes talen.
• Een professionele CAN-oplossing gebaseerd op bewezen technologie die al meer dan 15 jaar wordt toegepast in onze CAN-producten (BCI).

Onze werkwijze

Fase 1: Beijer analyseert CAN-data en verzamelt interpretatiekennis uit alle automerken en -typen.
Fase 2: alle ruwe data worden onderworpen aan Beijer technologie. Een ingenieus proces dat de ruwe data vertaalt en verrijkt.
Fase 3: uw product met onze BCL wordt gevoed met waardevolle In-vehicle data.
Fase 4: uw klant krijgt via uw applicatie alle voertuiginformatie waar hij om gevraagd heeft.

Uw keuze

De keuze voor integratie van ons component is geen lichtvaardige. U koopt per slot van rekening niet een losse interface waarmee u een systeem met een auto verbindt. Om die reden nodigen we u ook graag uit voor een vrijblijvend gesprek met onze mensen die u kunnen bijpraten over alle in’s en out’s die bij zo’n integratietraject komen kijken. We werken dan toe naar een gezamenlijk traject waarbij we de lijst van parameters (dataset) en voertuigen voor uw applicatie definiëren en daar de afspraken over maken die aansluiten bij uw service(s).