ISA in de praktijkDit pre-deployment project beoogt de succesvolle toepassing van ISA (Intelligent Speed Assistance) in verschillende situaties aan te tonen, met inbegrip van de technologische uitdaging qua datagebruik. Het einddoel is dat ISA vervolgens grootschalig zal worden uitgerold. Om deze uitrol te bevorderen, levert het project aanbevelingen op en is in een communicatieluik voorzien.

Gefaciliteerd door

 • Stichting CrossRoads2
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

Samenvatting

Onaangepaste snelheid is naast dronkenschap een belangrijke oorzaak bij zware verkeersongevallen. Assistentie van de bestuurder bij het snelheidsgedrag is daarom een cruciaal hulpmiddel om ongevallen te voorkomen. Navigatiesystemen bieden wel snelheidsinformatie, maar hebben weinig impact op het rijgedrag en bieden geen terugkoppeling over het rijgedrag. Aangezien snelheidsinformatie beschikbaar is via verschillende kanalen (verkeersbordendetectie, snelheidskaarten, open overheidsdata, verkeersbordendatabanken) kan dit toegepast worden als ADAS-systeem (Advanced Driver Assistance System) in voertuigen. ISA biedt daarin verregaande assistentie of zelfs dynamische aanpassing. Er zijn systemen die bij snelheidsovertredingen adviseren en auditief alarm geven (open ISA), de snelheid aanpassen (halfopen ISA) en zelfs limiteren (gesloten ISA). ISA als principe is reeds vele malen aangetoond als een effectieve oplossing voor gedragsverandering en krijgt steun op Europees niveau, maar het succes van ISA blijft bij particulieren, bedrijven en overheden heel beperkt.

Het project “ISA in de praktijk” probeert de volgende stap te zetten en zal een duidelijk beeld schetsen van de mogelijke Return-On-Investment (verbruik, schade, ongevallen) voor bedrijven alsook de maatschappelijke (verkeersveiligheid, emissies, leefbaarheid) en ecologische (fijn stof, CO2-emissies) impact. De focus ligt dus niet alleen op een technische ISA-demonstratie, maar toegepast op theoretische- én echte cases in samenspraak met verschillende stakeholders. Het project beoogt de succesvolle introductie en opschaling van ISA en gerelateerde oplossingen in concrete toepassingen aan de hand van real-time snelheidsassistentie/-aanpassing voor de bestuurder alsook rapportering van het rijgedrag voor een vlootbeheerder.

Looptijd

De looptijd voor het project bedraagt 11 maanden.
Startdatum: 01-01-2018
Einddatum: 30-11-2018

Projectpartners

 • Ixor
 • Beijer Automotive
 • V-tron

Ondersteuning

 • FOD Mobiliteit en Vervoer (BE)
 • Agentschap Wegen en Verkeer (BE)
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken (BE)
 • Vias Institute (BE)
 • Antwerp Management School Smart Mobility (BE)
 • stad Helmond (NL)
 • provincie Overijssel (NL)

Rol van Beijer Automotive

Voor Beijer Automotive is het project van belang omdat zij hun kennis van voertuigsensordata via de CAN bus in kunnen zetten, de ISA toepassing geeft de mogelijkheid om dit In-car te doen. Hiervoor heeft Beijer al een CAN-to-Bluetooth interface in ontwikkeling die een perfecte oplossing kan bieden. Tevens is de strategie van Beijer Automotive om voertuigsensordata in te zetten voor verkeers- en weerswaarschuwingen waarbij een open, big data platform Vetuda® is ontwikkeld. De historische verkeersdata die nodig is voor ISA kan via Vetuda® gecombineerd worden met echte snelheidsdata van het voertuig en wegsnelheidsdata, waardoor alle componenten voor ISA beschikbaar gemaakt kunnen worden aan de bestuurder.

De auto’s die ingezet worden voor ISA kunnen connected worden met de Vetuda® database waardoor zij weer anonieme data kunnen genereren die gebruikt kan worden voor verkeers- en weerswaarschuwingen. Deze waarschuwingen zijn interessant voor partijen zoals Rijkswaterstaat (eerste praktijkproef loopt nu) maar ook voor bedrijven zoals Flitsmeister (onderdeel van het CEMSS project). De ISA oplossing past ook naadloos in tractoren omdat deze ook een CAN bus variant hebben. De snelheidsbegrenzer is hier goed toepasbaar voor autonoom rijdende tractoren in de precisielandbouw. Beijer voert nu twee projecten uit met o. a. partners uit deze sector, die ISA functionaliteiten kunnen inzetten.

Meer informatie

European Transport Safety Council (ETSC): What is intelligent speed assistance (ISA)?