Hale installeert BCI volgens INCAR instructiesHALE electronic heeft zich toegelegd op benodigdheden in de taxibranche. Dankzij de directe relatie die ze hebben met die taxibranche zijn ze in staat flexibel te reageren op veranderingen in die markt. Alle hard- en softwareontwikkelingen, uitgevoerd door hooggekwalificeerd personeel, vinden exclusief plaats in Salzburg, Oostenrijk. Maar voor een betrouwbaar snelheidssignaal, essentieel voor een taxi, gebruiken ze exclusief de Beijer CAN-interfaces. Natuurlijk geïnstalleerd met behulp van de INCAR instructies.