Samenwerking Bufab Flos en Beijer opent deuren OEM-markt truckfabrikantenBufab Flos, expert in technische componenten en logistieke oplossingen volgens automotive OEM-normen, bundelt krachten met Beijer Automotive. De samenwerking opent deuren voor een nieuwe markt: OEM (Original Equipment Manufacturer) truckfabrikanten.

Een hoogtepunt van deze nieuwe samenwerking is een op maat ontwikkelde Bluetooth CAN-interface, die de CAN-gegevens van de trucks van een van de grootste truckfabrikanten verbindt met hun Connected Mobility applicaties. Dit product moet just-in-time geleverd worden aan de productielocatie van de truckfabrikant. Hiervoor is optimale logistiek vereist en daar is Bufab Flos de aangewezen partij voor.

Bij de levering aan automotive OEM’s ligt de focus naast logistiek ook op productkwaliteit. De samenwerking tussen Beijer Automotive en Bufab Flos waarborgt dit door te werken volgens internationale normen zoals ISO 9001, PPAP (Production Part Approval Process) en FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) te hanteren. Het PPAP-proces garandeert kwaliteit en consistentie in producten en leveringen, en stemt klant- en leverancierseisen af voor leveringsbetrouwbaarheid. FMEA identificeert potentiële fouten in het productieproces, analyseert oorzaken en gevolgen en faciliteert snelle interventies.
Mede door deze inspanningen op het gebied van optimale logistiek en kwaliteit, is de combinatie Beijer Automotive en Bufab Flos erkend als leverancier aan OEM’s. Deze ontwikkeling biedt mooie kansen voor toekomstige CAN-producten en oplossingen voor de OEM markt.

(foto: Roy Kiviet (Bufab Flos) en Stef van der Stokker (Beijer) tonen de Bluetooth CAN-interface)

Over Bufab Flos

Bufab Flos is totaalleverancier van bevestigingsmaterialen, technische componenten en samengestelde delen (C-artikelen zoals bout, moeren etc.). Als Supply Chain Partner (integraal ketenbeheerder) bieden zij hun klanten een full serviceoplossing. In de woorden van Roy Kiviet, accountmanager bij Bufab Flos:

“Het is onze ambitie om de meest complete, betrouwbare en klantgerichte leverancier te zijn en daarmee bij te dragen aan een efficiënte productie bij onze klanten. In alles wat wij doen geloven wij in het ontzorgen van onze klanten, en in het principe van de Total Cost of Ownership. Wat betekent dat concreet voor u?

• Reductie het aantal leveranciers, minder sourcing activiteiten
• Minder administratieve handelingen
• Verlaging van risico’s
• Verlaging van de (in)directe kosten
• Verhoging van uw efficiency productie doordat u zich richt op uw hoofdactiviteit en wij doen de rest.

We luisteren, denken mee, vinden oplossingen en optimaliseren processen en verlagen de integrale kosten. Dit doen wij door toegevoegde waarde te leveren binnen onze vier pijlers van; Techniek, Kwaliteit, Assemblage, Logistiek.
• Diverse logistieke oplossingen met service tot op de werkvloer
• Klantenteams samengesteld rondom de behoeften van de klant.
• Kwaliteitsbeheersing en procescontrole integraal ketenmanagement

We hebben een uitgebreid trackrecord bij vooraanstaande bedrijven, voor wie we het aantal leveranciers verminderen, risico’s beperken, administratieve handelingen en totale kosten verlagen.”

Naar de website van Bufab Flos