Be-Mobile en Beijer verhogen alertheid bestuurders

Gepubliceerd: 5 februari 2018

Interreg logo_247x71flag_yellow_106x71Betrouwbare informatie over files, weersomstandigheden en verkeersongelukken klinkt als muziek in de oren bij vele automobilisten. Op zoek naar ingenieuze oplossingen voor een veiliger verkeer slaat Be-Mobile uit het Belgische Melle de handen ineen met Beijer Automotive.

Zowel Be-Mobile als Beijer richten zich op slimme verkeersdatasystemen. Dankzij hun deelname aan CrossRoads2(*) beschikken beide bedrijven nu over voldoende budget om hun databases met elkaar te integreren en zo nieuwe, innovatieve toepassingen te ontwikkelen. Terwijl Beijer voertuigdata en -signalen via sensoren in auto’s ontsluit en interpreteert, analyseert Be-Mobile het gedrag van de bestuurder dan weer op een andere manier, namelijk via mobiele telefoondata. Door het samenbrengen van de complementaire soorten data, kunnen bestaande waarschuwingssystemen betrouwbaarder en nauwkeuriger worden gemaakt.

Applicatie

De samenwerking biedt onder andere mogelijkheden om nieuwe applicaties te lanceren. Beijer en Be-Mobile werken aan een app die in de gaten houdt hoe alert iemand achter het stuur zit. Wanneer de bestuurder in slaap dreigt te vallen, wat meetbaar is aan de hand van een rare beweging met het stuur, zendt de app onmiddellijk een waarschuwing.

Binnen hun CrossRoads2-project willen de bedrijven achterhalen welke apps er nog denkbaar en haalbaar zijn.

(*) CrossRoads2 is een Interregproject (Vlaanderen – Nederland) dat als doel heeft het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland, met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu