Praktijktest CEMSS Beijer Be-Mobile

Gepubliceerd: 9 juni 2017


Als onderdeel van het CEMSS project heeft Beijer recentelijk een praktijktest op de A50 uitgevoerd in samenwerking met Be-Mobile. Maar zónder dat deze laatste op de hoogte was van de testdatum en –locatie. Het vooropgezette plan hield in dat Be-Mobile puur op basis van Probe Vehicle Data (PVD) zou achterhalen waar en wanneer Beijer dit pechgeval zou simuleren. En dat is gelukt. In de eerste stap werden enkel op basis van snelheden uit CAN bus en lokaties twee van de drie pechgevallen al gedetecteerd. In de volgende stap worden daar meer PVD voor gebruikt. De systemen van Be-Mobile, die PVD o.a. wil gaan inzetten voor zijn Flitsmeister-app, gaan met deze PVD, zoals informatie over toerental, deur- en motorkapcontacten, proberen veel nauwkeuriger de pechgevallen vast te stellen.

Het CEMSS project is onderdeel van ‘CrossRoads2’ dat als doel heeft het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland, met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu