Project ISA-in-de-praktijk van start

Gepubliceerd: 22 februari 2018

Interreg logo_247x71flag_yellow_106x71Ixor (BE), V-tron (NL) en Beijer Automotive (NL) zijn op 1 januari van het nieuwe jaar het project ISA in de praktijk gestart. ISA staat voor Intelligent Speed Adaptation en is erop gericht bestuurders van auto’s te ondersteunen bij de naleving van de toegestane snelheid op wegen.

Onaangepaste snelheid is naast dronkenschap een belangrijke oorzaak bij zware verkeersongevallen. Assistentie van de bestuurder bij het snelheidsgedrag is daarom een cruciaal hulpmiddel om ongevallen te voorkomen. Navigatiesystemen bieden wel snelheidsinformatie, maar hebben weinig impact op het rijgedrag en bieden geen terugkoppeling over het rijgedrag. Aangezien snelheidsinformatie beschikbaar is via verschillende kanalen (verkeersbordendetectie, snelheidskaarten, open overheidsdata, verkeersbordendatabanken) kan dit toegepast worden als ADAS-systeem (Advanced Driver Assistance System) in voertuigen. ISA biedt daarin verregaande assistentie of zelfs dynamische aanpassing. Er zijn systemen die bij snelheidsovertredingen adviseren en auditief alarm geven (open ISA), de snelheid aanpassen (halfopen ISA) en zelfs limiteren (gesloten ISA). ISA als principe is reeds vele malen aangetoond als een effectieve oplossing voor gedragsverandering en krijgt steun op Europees niveau, maar het succes van ISA blijft bij particulieren, bedrijven en overheden heel beperkt.

Het project “ISA in de praktijk” probeert de volgende stap te zetten en zal een duidelijk beeld schetsen van de mogelijke Return-On-Investment (verbruik, schade, ongevallen) voor bedrijven alsook de maatschappelijke (verkeersveiligheid, emissies, leefbaarheid) en ecologische (fijn stof, CO2-emissies) impact. De focus ligt dus niet alleen op een technische ISA-demonstratie, maar toegepast op theoretische- én echte cases in samenspraak met verschillende stakeholders. Het project beoogt de succesvolle introductie en opschaling van ISA en gerelateerde oplossingen in concrete toepassingen aan de hand van real-time snelheidsassistentie/-aanpassing voor de bestuurder alsook rapportering van het rijgedrag voor een vlootbeheerder.

Het “ISA in de praktijk” project wordt gesteund door de Belgische- en Nederlandse partijen FOD Mobiliteit en Vervoer (BE), Agentschap Wegen en Verkeer (BE), Departement Mobiliteit en Openbare Werken (BE), Vias Institute (BE), Antwerp Management School Smart Mobility (BE), stad Helmond (NL) en de provincie Overijssel (NL).


Beijer Automotive: Pierre van der Stokker
Ixor: Peter Defreyne