RDW verkent toepassingen voertuigsensordata met Beijer

Gepubliceerd: 14 september 2015

De RDW is een gezamenlijk verkenningstraject gestart met Beijer Automotive. De RDW wil, in relatie tot haar wettelijke taken, hiermee experimenteren om na te gaan in hoeverre deze data kan bijdragen aan verdere verbetering van de verkeersveiligheid en milieu gerelateerde gegevens. De toepassingen van voertuigsensordata neemt de laatste jaren gestaag toe. Wegbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, weer-waarschuwingsdiensten en vele anderen, zien de toegevoegde waarde van voertuigsensordata voor hun toepassingen. Beijer zet zijn CAN-technologie (Controller Area Network) en voertuig-database in, zodat de RDW beter zicht krijgt op de beschikbare data in een modern voertuig. Via een API (Application Programming Interface) kan de geleverde data door de RDW worden opgevraagd en op een eigen server geplaatst worden voor verdere analyse. Te denken valt aan parameters als kilometerstand, verbruik, storingen en stuuruitslag. Voor deze proef zijn 20 voertuigen van RDW medewerkers uitgerust met een telematica-systeem, voorzien van Beijer CAN-technologie.