Succesvolle kick-off samenwerking Be-Mobile en Beijer Automotive

Gepubliceerd: 2 februari 2017

Interreg logo_247x71flag_yellow_106x71Op 31 januari j.l. vond de kick-off plaats van het innovatieproject Car-sensor Enhanced Mobility and Safety System (CEMSS), een samenwerking tussen het Belgische Be-Mobile en Beijer Automotive. Be-Mobile wil de voertuigsensordata van Beijer gaan inzetten om de accuraatheid van haar eigen toepassingen naar een hoger niveau te brengen.

Zo zouden bijvoorbeeld Flitsmeister gebruikers geïnformeerd kunnen worden over een pechgeval dat met behulp van voertuigsensordata gedetecteerd wordt. Maar ook de alertheid van de bestuurder kan worden afgeleid en mogelijkerwijs resulteren in een waarschuwing naar de bestuurder.

Het CEMSS project is onderdeel van ‘CrossRoads2’ dat als doel heeft het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland, met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu