Beijer Logena CAN InterfacesDe Beijer Logena CAN product range voorziet in specifieke CAN-oplossingen zoals een Tachograph substitute, CAN-to-CAN gateways, maar ook GPS- en LIN-to-CAN en LIN-to-RELAY.

De CAN-to-CAN-gateway is speciaal ontworpen voor het aansluiten van CAN-bussen die met verschillende baud-snelheden en CAN-protocollen werken, en tegelijkertijd eerder geprogrammeerde berichten eruit filtert….

Voor scheepstypen, speciale voertuigen of voertuigen voor zwaar gebruik (off-highway) bestaat er behoefte aan specifieke signalen (zoals een richting- en snelheidssignaal, tijd- en datumsignaal,…

In moderne voertuigen zien we steeds meer LIN-modules (sensoren, schakelaars etc.) die deze informatie allemaal moeten uitwisselen met het CAN-netwerk. De LIN-to-CAN-gateway is speciaal…

In moderne voertuigen zien we steeds vaker elektronische besturingseenheden die informatie uitwisselen over het lokale verbindingsnetwerk die het voertuig nog steeds op een conventionele…

De tachograafvervangingseenheid heeft dezelfde pinbezetting als een reguliere tachograaf. De unit heeft geen DIN-slot nodig en kan overal in het voertuig worden gemonteerd. Via…

De Service Tool is een krachtige pc-tool die beantwoordt aan de behoefte uit de markt voor voertuigdiagnostiek op het continentale KIBES32-multiplexsysteem. Door het voertuig…

Beijer CAN Interfaces (BCI) Integratie in uw product