In-vehicle dataVetuda is een online platform met In-vehicle data die wordt gegenereerd door talloze auto’s op het Nederlandse wegennet. Zij sturen sensorinformatie anoniem naar het op Microsoft Azure draaiende Vetuda-platform.

Van alle kanten klinkt de roep om een generieke, gestandaardiseerde en veilige cloud-based entiteit die partijen toegang geeft tot In-vehicle data. En ook “The car as a sensor” is een term die we steeds vaker tegenkomen in de media. En terecht, want er ligt een schat aan informatie voor het oprapen. Een schat aan informatie in de vorm van miljoenen auto’s op onze wegen die veel kunnen vertellen over bijvoorbeeld actuele weersomstandigheden, wegcondities, verkeerssituaties, veiligheids- en milieuaspecten.

Vetuda Beijer
Wereldwijd wordt er geëxperimenteerd met het gebruik van In-vehicle data of Probe vehicle data zoals het vaak wordt genoemd, maar in Nederland zijn we die fase gepasseerd en is het al operationeel. Wij hebben namelijk Vetuda, een database en web server omgeving die is opgezet op het Microsoft Azure platform. Via dit platform krijgt de buitenwereld toegang tot alle data op het voertuignetwerk, en het voertuig contact met de buitenwereld. Hoe Vetuda werkt en wat we er mee kunnen, willen wij u graag duidelijk maken. Dat doen we op een aparte website.

VETUDA

CAN producten INCAR instructies Analoge producten