SMART In-car

Gepubliceerd: 6 juli 2011

Overheid en bedrijfsleven werken samen aan bereikbaarheid. Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu geven financiële en praktische ondersteuning aan innovatieve verkeersproeven in de Brainport-regio. Het subsidieprogramma Brabant in-car II is gericht op intelligente toepassingen die het gedrag van weggebruikers positief beïnvloeden. Dankzij de vooruitstrevende samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid worden slimme oplossingen ontwikkeld voor allerlei verkeersproblemen. Doel is het verkeer vlotter, veiliger, schoner en comfortabeler te maken.
Gezamenlijke subsidieverleners: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor een korte beschrijving van de vier projecten, klik hier.