Open collector / Pull-upOmdat het snelheidsignaal in moderne auto’s steeds vaker door het ABS wordt gegenereert en vervolgens op de CAN-Bus wordt gezet, is er vaak geen rechtstreeks bruikbaar snelheidsignaal meer voorhanden. Als je geluk hebt, heeft de fabrikant nog een ‘open-collector’ uitgang in de ABS regeleenheid ingebouwd. Heel vaak wordt deze uitgang niet gebruikt en is dan ook niet bedraad. Als de auto gaat rijden is dit weliswaar een snelheidsafhankelijk pulserend signaal, maar niet in de vorm van spanningswisselingen. Het signaal pulseert doordat het de ene keer ‘vrij’ hangt en dan weer aan massa ligt. Als je dit op een normale manier meet met een scoop, dus het spanningsverschil meet tussen het signaal en een massapunt, zul je niets meten omdat er geen spaningswisselingen plaatsvinden. Als je echter het spanningsverschil meet tussen het signaal en een voeding zul je zien dat er wel degelijk een puls tevoorschijn komt.

Hoe ‘pull-up’ je een signaal?

Als je geconstateerd hebt dat je met een ‘open collector’ uitgang te maken hebt, zul je dit signaal moeten ‘pull-uppen’ om het geschikt te maken voor het aan te sluiten systeem.
Hoe dat moet zie je in het hiernaast afgebeelde schema.
Door het signaal via een weerstand van 10kOhm te verbinden met een 12 volt voeding (‘pull-uppen’), wordt er via de weerstand een spanning op de draad gezet die de puls ‘hoog’ zet op het moment dat de draad ‘vrij’ ligt. Hierdoor ontstaan er spanningswisselingen en wordt een goed analoog snelheidsignaal gecreëerd waar veel systemen mee overweg kunnen.

Overigens zal dit niet bij elk systeem nodig blijken, omdat er bij sommige systemen al een pull-up weerstand in de ingang is ingebouwd.

Het snelheidsignaal: van pulsgever tot CAN-library Hoe zet je het ‘contact aan’ in een elektrisch voertuig (EV)? BCS Ready Snelheid vanaf CAN met vier wielen Problemen bij belasten geschakelde voeding (+15) Storingen bij meerdere massa-aansluitingen Niet-bedrade uitgang bedraden Aansturing parkeersensoren voorbumper Elektrisch schema: toen en nu